Products > KAWAMOTO > เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นรุ่น RCE  
     

เครื่องสูบน้ำหล่อเย็นรุ่น RCE

 
ลักษณะ
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบที่เป็นซีล
  • มีโครงสร้าง 2 ชั้น เพื่อป้องกันการกระเด็นของสารหล่อเย็น
  • มีซัพพอร์ตสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ
  • Terminal box ทำมาจากอลูมิเนียมหล่อ

Specification

 

Drawing

 

 

 

 

 

 
 
© copyright 2018. A.N.O. Equipment And Supply Co., Ltd. , All Rights Reserved.
Facebook Page Add Line Friend

HOTLINE : 086-207-2000

A.N.O. Equipment And Supply Co., Ltd.
8/8 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3 - 7 - 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel : 02-947-9318-20 / แฟกซ์ : 02-947-9317